Rozliczenie korzystania z samochodu w firmie

Posiadając firmę posiadamy możliwość rozliczania kosztów wykorzystywania firmowego samochodu. Ta możliwość daje możliwość nam na znacznie okrojenie wydatków związanych z prowadzeniem firmy. W naszym prawie przyjęte jest, że jeżeli firma posiada samochód firmowy, który jest na tę firmę kupiony i jedynie w niej użytkowany, to mamy sposobność odliczania VAT-u za paliwo. O ile w firmie korzystamy z prywatnego pojazdy samochodowe, to obowiązuje nas kilometrówka. Nazwą tą określamy rozliczenie za przejechane kilometry, kiedy trzeba nam się zwrot poniesionych kosztów.

Amortyzacja samochodu firmowego ma możliwość być jednym z istotniejszych wydatków w mojej działalności. Przypuśćmy, że jeździmy dużo i w ogromnej liczbie przypadków, a co za tym idzie na potrzeby firmy eksploatujemy własny samochód i paliwo. Tym samym trzeba nam się rozliczenie delegacji. Rozliczenie to następuje w momencie, gdy udokumentujemy właściwie każdy przejazd w firmie, oznaczając w specjalnej księdze dzień wyjazdu, przebytą trasę i cele. Kilometrówka obowiązuje nas tylko wtedy, gdy opracowujemy służbowe wyjazdy, więc nie jest prawdopodobniebyśmy księgowali wyjazdy, które nie są powiązane z działalnością firmy. Ogólnie rzecz biorąc, w kilometrówce można zapisać wyprawa na spotkanie z klientem, podróż na pocztę, do księgowej, na zakupy związane z firmą itp. Prywatne wyjazdy, które nie są związane z działaniem firmy, nie powinny być zapisywane w takim zestawieniu, bo jest to po prostu niezgodne z prawem. Kwestia odliczenia służbowych delegacji od kosztów jest bardzo ważna, w szczególności wtedy, gdy takich wyjazdów jest rzeczywiście niemało i są one dalekie.

Zobacz: diety zagraniczne i krajowe.