Pożyczka a etat

Kredyt to jeden z zasadniczych produktów bankowych. Dzięki dystrybucji kredytów i pożyczek banki pomnażają własne zyski. Pożyczając pieniądze na z góry dany procent, po uwzględnieniu wielu innych opłat kredyt staje się nielekkim obciążeniem wielu domowych budżetów. I choćby instytucji kredytowych prosperuje na ten czas bardzo wiele są osoby, które mają problem z uzyskaniem kredytu. Istnieje szereg warunków, które należy spełnić, ażeby kredyt dostać. Nie wystarczy pójść do banku i poprosić. To byłoby zbyt intuicyjne. I niebezpieczne. Niebezpieczne dla nas, nieopłacalne dla banku.

Zasadniczym warunkiem uzyskania kredytu jest posiadanie dochodu. Bez sprawdzenia naszej zdolności kredytowej żaden bank, nie udzieli nam pożyczki. Bank musi mieć świadomość tego, że jesteśmy spłacić w stanie to, co pożyczymy plus procenty. Problem z kredytem ma możliwość wyniknąć również z faktu posiadania krótkoterminowej umowy o pracę. Umowa o pracę, zawarta na pół roku, przy kredycie, którego spłata posiada nastąpić w ciągu pięciu lat wzajemnie się wykluczają. O wysokości ewentualnego kredytu decydują nasze dochody. Im są one niższe, tym kwota kredytu nie może przekroczyć pewnego pułapu, kwoty, którą będziemy w stanie spłacić. Kredyt odmowna decyzja jest efektem nie spełnienia warunków stawianych przez bank, a umożliwiających podjęcie kredytu. Praca na bazie umowy o pracę, zawarta na czas nieokreślony, w miarę bardzo duże dochody, nieudokumentowane dylematy ze spłata poprzednich kredytów i aktualny brak zadłużenia są warunkami, których spełnienie zaowocuje przyznaniem kredytu.

Więcej: pożyczka pół etatu Pozabanki